דילוג לתוכן העיקרי

מחלקת רווחה, בריאות, פנסיה ופרט

בריאות רווחה ופנסיה

  • הרחבת הקשר עם הרכזים בקיבוצים בתחומי הבריאות, הרווחה והפרט, תוך ליווי המרפאות הקיבוציות וקידום המרפאות המשותפות.
  • מציאת פתרונות להזדקנות מיטיבה בקיבוצים ובמרחב הכפרי, תוך קשר רציף עם משרד הבריאות וביטוח לאומי.
  • העמקת המעורבות בקיום ועדות בעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים וקידום ההנגשה בקיבוצים.
  • קבלת פניות פרט מחברי הקיבוצים, הפנייה  לגורם מטפל מתאים וליווי עד למתן מענה הולם.
  • ליווי והכשרת ממלאי תפקידים בקיבוצים בנושאי פנסיה ובטחון סוציאלי בקיבוצים.
  • סיוע בגיבוש תוכנית פנסיונית בכל הקיבוצים.
  • חידוש פוליסות הבריאות בקיבוצים.

עדכונים ומסמכים חשובים במחלקה:  
תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש 

חדשות אחרונות