דילוג לתוכן העיקרי

כמה משלמים לממלאי התפקידים?

התנועה הקיבוצית מספקת להנהגות הקיבוצים כלי ניהולי חיוני: סקר השכר הקיבוצי העדכני של ממלאי התפקידים
שלומית צימרינג, ראש "היחידה לפיתוח הון אנושי" בתנועה הקיבוצית

כמדי שנתיים מקיימת "היחידה לפיתוח הון אנושי" בתנועה הקיבוצית בראשות שלומית צימרינג (מגל), סקר שכר לממלאי התפקידים השונים בקיבוצים.
הסקר מאגד בתוכו את כל המשרות הקיימות בקיבוץ שחלקן ייחודיות רק בקיבוצים ואינן קיימות, או קיימות בצורה אחרת, בארגונים שאינם קיבוץ.
כמקובל, וכך גם בסקר בשנה זו, הנתונים נאספים מהקיבוצים, ויוצרים מדגם מייצג ואיכותי של נתונים משבעים קיבוצים.
78% מהקיבוצים המשתתפים בסקר השנה הם קיבוצים מתחדשים. לעומתם, קיבוצים שיתופיים מסרו נתונים רק לגבי שכירים שעובדים בקיבוץ וענפיו. 81% ממשתתפי הסקר הם קיבוצים מאזורי הפריפריה.
הנתונים נותחו הן ברמת כלל הקיבוצים אך גם בהפרדה בין מרכז לפריפריה ובין קיבוצים גדולים, בינוניים וקטנים.
הסקר ניתן לרכישה באגף חברה, קהילה ותרבות. יש לפנות לאתי eti@tkz.co.il 

הוספת תגובה חדשה

13 + 3 =