דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר משרד עוה"ד זילברג-פישר: הכרה בסרטן העור כתאונת עבודה

2/6
תמונת עו"ד פישר

עובד אשר במסגרת עבודתו נדרש להעביר שעות ארוכות תחת קרינת השמש ואובחן כלוקה בסרטן העור, יוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי ולממש את זכותו כך שיוכר כנפגע עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי התשנ"ה – 1995 , ולהיות זכאי למענק או לקצבה חודשית למשך כל ימי חייו.

סרטן העור כפגיעה בעבודה יכול להופיע כנגע טרום סרטני מסוג סולר קרטוזיס (solar keratosis), גידול סרטן תאי הבסיס B.C.C, סרטן תאי הקשקש S.C.C שהם גידולים שכיחים יותר בקרב האוכלוסייה או כגידול מסוג מלנומה.

ההליך מול ביטוח לאומי לשם הכרה במחלה כתאונת עבודה, יחל עם הגשת טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה וזאת בתוך 12 חודשים מאז מועד גילוי המחלה. במסגרת הטופס נדרש התובע לפרט בקצרה את פרטי הפגיעה  ובעיקר חשוב לציין את מועד האבחנה של המחלה. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בקשר הסיבתי בין החשיפה הממושכת לקרינת השמש במהלך העבודה לבין הופעת

עוד זילברג פישר
עוה"ד זילברג ופישר

המחלה, תתקיים ועדה רפואית אשר תפקידה הוא לאמוד את מצבו הרפואי של הנפגע ולקבוע את שיעור נכותו הרפואית.

לשם קביעת הנכות, ייבדק וישוקלל למכלול הקביעה הן מצבו האסטטי של הנפגע שנגרם בשל הצלקות שנותרו כתוצאה מהכריתות השונות שנאלץ לעבור בשל הסרת הגידולים השונים בגופו,  והן המחלה היסודית העורית עצמה אשר פוקדת את עור הגוף וגורמת לשינויים בעור המתבטאים, בין היתר,  בהופעת נימים, שכבת קראטין  מוגברת וכו'. באם הועדה הרפואית תקבע  את שיעור הנכות  בין 9% ל–19% הנפגע יזכה במענק חד פעמי, ואם תקבע לנפגע נכות בשיעור של 20% ומעלה אזי הוא יהיה זכאי לקצבה חודשית עד לסוף ימי חייו.

הבסיס לחישוב הקצבה החודשית, הוא שכרו של הנפגע ברבע השנה אשר קדמה למועד ההכרה במחלה, במקרים רבים  נפגעים שהינם בעלי נכות בשיעור הגבוה מ – 20% זכאים לקצבת נכות חודשית משמעותית בהתבסס על השכר אותו השתכרו במועד טרם התגלתה מחלתם כך שככל שהשכר גבוה יותר, כך גם הקצבה החודשית ו/או המענק החד פעמי יהיו גבוהים יותר.

במידה והתביעה הוגשה לביטוח לאומי בשיהוי של למעלה משנה ממועד הגילוי, תפגע זכאות לקבלת המענק (כלומר המענק יופחת ביחס לשיהוי בהגשת התביעה). כמו כן אפשר גם שהקצבה אשר תשולם תורכב מתשלומי העתיד בלבד ולא תינתן זכאות לקצבה רטרואקטיבית. על כן, קיימת חשיבות עליונה להגשת התביעה במועד המוקדם ביותר.  חשוב לציין כי פעמים רבות נפגעים מגישים תביעה גם לאחר גיל הפרישה והם מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגעי עבודה והם זכאים לתגמול חודשי (קצבה חודשית) אשר עולה משמעותית על קצבת הזקנה. לחילופין ניתן לבחור גם לקבל מענק כספי חד פעמי.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים. כמו כן, נפגע אשר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע בעבודה, זכאי בכל שלב, לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד החלטת הועדה הרפואית האחרונה אשר בדקה אותו וקבעה את שיעור נכותו, ובמידה ומחלתו הוחמרה, להגיש בקשה להחמרת מצב בהתאם לתקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות) ועדה רפואית חוזרת תבדוק אותו ותקבע אם חלה החמרה במצבו, ובמידה וכן תקבע מחדש את שיעור הנכות התואם את מצבו "החדש".

בפסק דין אשר התקבל במהלך חודש יוני השנה בבית הדין לעבודה בת"א, הוכר גידול סרטני מסוג מלנומה בזרוע ימין של אדם שעבד תחת השמש שעות ארוכות,  כפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק ולאחרונה אנו עדים לעוד ועוד פסקי דין דומים המכירים בפגיעה עקב השמש כפגיעה בעבודה.

חשוב להדגיש כי מדובר בתביעות מורכבות המצריכות ידע והבנה משפטיים, ידע רפואי בכל הקשור למחלה על סוגיה ורמותיה וניסיון מקצועי של ייצוג והופעה בפני הוועדות הרפואיות ובית הדין לעבודה, שכן השמטת פרט ולו הקטן ביותר עלולה להקטין ו/או לסכל את סיכויי התביעה להכרה וקבלת שיעור נכות הולם. לכן, רצוי להיוועץ עם עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום, בטרם פונים בתביעה למוסד לביטוח לאומי להכרת מחלת סרטן עור כפגיעה בעבודה.


הכותבת היא עורכת דין בעלת ניסיון בתחום נזקי הגוף ומימוש זכויות רפואיות של 23 שנים ושותפה במשרד זילברג– פישר עורכי דין אשר הינו בעל ייחודיות בתחום, זאת בזכות תואר רפואי בנוסף לתואר במשפטים בהם מחזיק עו"ד ד"ר דור זילברג, שותפה של הכותבת. 
משרד זילברג - פישר הינו בעל ניסיון רב למעלה מ 12 שנים בייצוג חברי קיבוצים הן שיתופיים והן מתחדשים מכל רחבי הארץ.

ניתן לפנות בשאלות באתר המשרד www.dsrf-law.co.il או בטלפון 03-6125191

למאמרים קודמים: מיצוי זכויות רפואיות לשם קבלת פטור מתשלום מס הכנסה

**המאמר הינו מטעם משרד עוה"ד זילברג פישר, ואיננו מטעם התנועה הקיבוצית ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content