דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר ברית פיקוח: ביטוח לאומי - מבחני הכנסה לחבר בקיבוץ מתחדש

החל מה-1 ביולי 2017 מבחן הזכאות לקבלת קצבאות לחברים בקיבוץ המתחדש יהיה מבחן הכנסה (נטו מגולם) ולא מבחן שעות העבודה כפי שהיה עד כה.
במקביל, נקבעה הוראת שעה הקובעת, שמקבלי קצבאות זקנה שארים (בגיל פרישה) וסיעוד שהחלו לקבל קצבאות לפני ה-1 ביולי ימשיכו לקבל את הקצבה ללא בחינה מחדש.
ברית פיקוח

 

                                                                                                                                                                               חוזר מקצועי מספר 86/17

להלן תנאי הזכאות וכללי החישוב (מעודכן לינואר 2017):

קצבת זקנה

הקצבה הבסיסית - 1,530 ש"ח. על סכום זה ישנה תוספת ותק של 2%, בגין כל שנה בה שולמו בגינה דמי ביטוח מעבר ל-9 שנים הראשונות ועד למקסימום של 50%. דהיינו, יורד בהדרגה ועד שנת 2020 יתאפס.

תוספת דחיית פרישה - על הקצבה האמורה תינתן תוספת של 5% בגין כל שנה בה החבר היה בגיל מותנה[1] ולא קיבל קצבת זקנה עקב מבחן ההכנסות.

קצבת זקנה - לקצבת זקנה זכאי כל מבוטח, שהגיע לגיל הזכאות, ללא קשר לגובה שכרו. משמע, מבוטח שהגיע לגיל פרישה (אישה 62-70, גבר 67-70) יהיה זכאי בהתאם למבחן ההכנסה.

   

מבחן ההכנסה ליחיד:

הכנסת עבודה

עד 5,500 ש"ח - זכאות לקצבה מלאה.

בין 5,500 ש"ח ועד 7,800 ש"ח - זכאות לקצבה חלקית או לחלופין לדחיית פרישה.

מעל 7,800 ש"ח - אין זכאות לקצבה אך מזכה בדחיית פרישה.

הכנסות שלא מעבודה

למי שאינו עובד - בגין הכנסות שאינן מעבודה עד 16,500 ש"ח - זכאות לקצבת זקנה מלאה.

למי שעובד - בגין הכנסה מעבודה עד 5,500 ש"ח והכנסה שלא מעבודה עד 11,000 ש"ח - זכאות לקצבת זקנה מלאה.

  

מבחן ההכנסה לזוג:

הכנסת עבודה

עד 7,350 ש"ח - זכאות לקצבה מלאה.

בין 7,350 ש"ח ועד 10,930 ש"ח - זכאות לקצבה חלקית או לחלופין זכאות לדחיית פרישה.

מעל 10,930 ש"ח - אין זכאות לקצבה אך מזכה בדחיית פרישה.

הכנסות שלא מעבודה

למי שאינו עובד - בגין הכנסות שאינן מעבודה עד 22,530 ש"ח - זכאות לקצבה זקנה מלאה.

מי שעובד - בגין הכנסה מעבודה עד 7,350 ש"ח והכנסה שלא מעבודה עד 14,702 ש"ח - זכאות לקצבת זקנה מלאה.

 

לצורך מבחן הכנסה - זוג יחשב אם בן/ת זוגו עונה להגדרות הבאות:

בן זוג - בגיל 50-70 והכנסתו הכוללת אינה עולה על 5,500 ש"ח או לחלופין הינו מעל גיל 70.

בת זוג - בגיל 45-67 אם הכנסתה הכוללת אינה עולה על 5,500 ש"ח או לחלופין הינה מעל גיל 67.

   

סוגי הכנסות למקבל קצבת זקנה חבר קיבוץ:

לצורך מבחן הכנסה מעבודה יילקחו בחשבון הסכומים הבאים:

עובד פנים - נטו מגולם (כולל שווים).

עובדי חוץ - ברוטו מתלוש השכר.

לסכומים אלו תתווסף חלוקת רווחים שמקורם בסעיף 2 לפקודה (חלוקת רווחים לחברים שאינם עובדים יזקפו כהכנסה שלא מעבודה).

הכנסות שאינן מעבודה אשר יילקחו בחשבון:

-    פנסיה ממקורות  חוץ.

-    פנסיה מהקיבוץ (רק ההשלמה של הקיבוץ).

-   חלוקת רווחים לחברים שאינם עובדים.

-   סבסוד שירותים שניתנים לחבר ואינן בגין עבודתו.

-   רשת ביטחון.

 קצבת שארים:

הקצבה הבסיסית 1,531 ש"ח - לאלמן/ה עם ילדים או מעל גיל 50. על סכום זה ישנה תוספת ותק של 2% בגין כל שנת ביטוח של המנוח מעל 10 השנים הראשונות ועד למקסימום של 50%. כמו כן, יש תוספת תלויים בגין הילדים.

אלמנות ואלמנים עם ילדים (עד גיל 24 בשירות סדיר) - אין מבחן הכנסה.

אלמן ללא ילדים - יהיה זכאי לקצבת שארים בתנאי שעומד במבחן הכנסה - 5,514 ש"ח.

מהכנסות מעבודה או פנסיה יופחתו מההכנסה 1,470 ש"ח לצורך מבחן ההכנסה. למי שעובד - הכנסות מקצבה לנפגעי פעולות איבה וכן נפגעי הנאצים לא יילקחו בחשבון במבחן הכנסה.

יובהר, כי קצבת זקנה תילקח בחשבון לצורך מבחן ההכנסה.

 

הכנסות לצורך מבחן הכנסה:

הכנסות  מעבודה:

עובד חוץ - ברוטו בתלוש.

עובד פנים - נטו מגולם (כולל שווים).

חלוקת רווחים שמקורן מסעיף 2(1) לפקודה.

===========

[1] גיל מותנה - גיל פרישה המותנה במבחן הכנסה.

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

3 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content