דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אושרה מסגרת פעילות התנועה לשנת 2018

מועצת התנועה הקיבוצית אישרה הבוקר (חמישי) את מסגרת תקציב התנועה ואת תוכנית העבודה של התנועה לשנת 2018. המועצה החליטה להמשיך ולדון בפרטי התקציב במועצות הבאות, ועד לאישור הפרטני ינוהל התקציב במסגרת של 1/12 מתוך 90% ממסגרת התקציב. סוכם כי המוסדות המתוקצבים יתנהלו על בסיס תקצוב חודשי כפי שבוצעו בתקציב 2017 עד לאישור תוכנית מאוזנת במועצה הבאה
אושרה מסגרת פעילות התנועה במלואה לשנת 2018

גזבר התנועה, גלעד בכרך הציג את התקציב לצירי המועצה, והסביר כי סכום תקציב התנועה לפעילות המחלקות הינו כ – 24 מיליון ש"ח, והוא דומה בעיקרו לתקציב 2017. מדובר על תקציב נטו שהתנועה מקציבה, כאשר לחלק גדול מהמחלקות ישנן הכנסות והוצאות נוספות, למשל ממשרדי ממשלה, קרנות, תשלום ישיר בגין מפעלים וכנסים.

כאמור, אין שינויים משמעותיים מתקציב שנה שעברה, למעט השלמת המהלך של הקמת האגף החדש - אגף צעירים, כאשר חלק מהמחלקות באגף הן ותיקות והועברו מאגף חינוך וחלק הינן חדשות.

החלק השני של התקציב מתייחס להקצבות התנועה לגופים המתוקצבים. שם, בדומה לתקציב 2017, ישנו חוסר במקורות מול השימושים, חוסר אשר איננו מאפשר העברת ההקצבות שהיו בעבר. מבנה זה של המקורות והשימושים של חלק זה, נמצא בדיונים יחד עם חבצלת במטרה להגיע להסכמות לגבי ניהול ואיגום המשאבים והטיפול המשותף בשימושים. עם סיכום הנושא הוא יובא לדיון ולקבלת החלטות במזכירות ובמועצה.

מזכ"ל התנועה ניר מאיר, הציג את מטרות העל של התנועה בתוכנית העבודה ולאחר מכן פירט כל ראש אגף את תוכנית העבודה שלו ושל פעיליו. מאיר פתח ואמר: מטרות העל בתוכנית העבודה מדגישות העובדה כי גם השנה יפעלו מזכירות התנועה ומוסדותיה כמיטב יכולתם בכדי לשמר את תנופת הצמיחה בקיבוצי התנועה. בנוסף ימשיכו פעילי התנועה להתמודד על שגשוגה של החקלאות והתעשייה הישראלית ולהאבק על עתיד המרחב הכפרי, לפעול בכדי לשמר את הזהות הקיבוצית כחברה קואופרטיבית ערכית וייחודית ושיפור מעורבותנו בעיצוב החברה בישראל".

מזכ"ל התנועה פירט את היעדים האסטרטגים ובהם: חתירה לפתרונות שיקלו על בניה בקיבוצים, תהליך לעיצוב הזהות של הקיבוץ המתחדש, שכנוע הציבור בערכה של החקלאות כנכס לאומי, התמודדות כנגד הותמ"לים והרס המרחב הכפרי, השלמת ושיפור מערכת החינוך הקיבוצית כמערכת רלוונטית הלוקחת בחשבון החלטות מדינה, גיבוש כלים להעמקת המעורבות בחברה בישראל ומיצוב מטה התנועה כגוף רלוונטי למנהיגי, מנהלי וחברי הקיבוצים" .

מאיר הדגיש: "עלינו להיות ערוכים להתמודד עם אתגרים ולנצל הזדמנויות שלא נלקחו בחשבון מראש, מכאן נגזרת תכנית גמישה שתאפשר תגובה מהירה. עלינו להתאים את מבנה השימושים בתקציב התנועה לסוגי המקורות השונים העומדים לרשותנו ועלינו להשלים את הפריסה בדרג השטח - רכזי האזורים- תוך שיתוף פעולה מרבי עם גורמי ההשפעה הנוספים. כידוע, אמרתי ואני ממשיך להגיד ולעשות הכל כדי לא להשאיר פצועים בשטח, נמשיך ונפעל לחילוץ אחרוני הקיבוצים המתקשים".

במסגרת היעדים האסטרטגים לשנת 2018 הדגיש מזכ"ל התנועה בין היתר: חתירה לפתרונות שיקלו על בניה בקיבוצים, תהליך לעיצוב הזהות של הקיבוץ המתחדש, שכנוע הציבור בערכה של החקלאות כנכס לאומי, התמודדות כנגד הותמ"לים והרס המרחב הכפרי, השלמת ושיפור מערכת החינוך הקיבוצית כמערכת רלוונטית הלוקחת בחשבון החלטות מדינה.

גיבוש כלים להעמקת המעורבות בחברה בישראל, מיצוב מטה התנועה כגוף רלוונטי למנהיגי, מנהלי וחברי הקיבוצים.

המשנה למזכ"ל התנועה, גיל לין, הדגיש את תוכנית העבודה למעורבות בחברה הישראלית ובתוך כך – התישבות בדגש על פריפריה, חינוך קיבוצי, כלכלה שיתופית, תרבות יהודית חילונית והצמחת מנהיגות צעירה.

לין פירט את היעדים הכלליים כגון מערכת מידע לתכלול נתונים, הטמעת עבודה רשתית ועוד.

מנכ"לית התנועה, הדס דניאלי-ילין הציגה את מטרות פנים הארגון כגון שימור הניסיון והידע הקיבוצי שנאגר במטה התנועה והעמדתו לרשות הקיבוצים, דגש על עבודה במודל רשתי והקמת מטות שיובילו את תחומי הקואופרציה, יובילו הקמת קיבוצים עירוניים ועוד.

לאחר מכן עלו ראשי האגפים להציג את תוכניות העבודה שלהם. ראשונה דיברה ראשת אגף החינוך שדיברה על העצמת הקשר בין מנהלי קהילה והנהגות הקיבוצים למנהלי החינוך, חיזוק הקשר עם המנהל לחינוך התיישבותי, תוכנית אסטרטגית להכרה והפצה של החינוך הקיבוצי, הטמעת המצפן הערכי, שיתוף פעולה עם אגף הצעירים, והמשך חיזוק הקשר עם המועצות האזוריות. ד"ר אסם פירטה את תוכניות העבודה ב"גן הקיבוצי", "שבילים", מחלקת שנת השירות וכל האמור בהכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשנת השירות.

 

לאחר מכן דיבר ראש אגף הצעירים, אסיף איזק. התוכנית כוללת פיתוח מנהיגות צעירה ובתוך כך - בניית קורס ארצי לפיתוח מנהיגות צעירה (לגיל הצעיר) "הנבחרת האולימפית" הכשרה של כ- 20 מנהיגים, בניית קורס ארצי לפיתוח מנהיגות צעירה "לנבחרת הבוגרת" (בעלי תפקידים) הכשרה של כ- 20 מנהיגים, בניית קורס מרכזי וועדות צעירים בקיבוצים- הכשרה של כ- 60 מרכזים  והקמה ומיסוד של רשת הבוגרים של התנועה הקיבוצית 12,000 בוגרים פעילים ברשת.

עוד פירט איזק את תוכניות העבודה בכל הקשור למעורבות בחברה הישראלית ובתוך כך הקמת פורום קיבוצים מעורבים, שיתופי הפעולה האסטרטגיים שבכוונת האגף להמשיך וליצור וכמובן במחלקות האגף – תל"מ, חיילים בודדים, תוכנית המתנדבים וגרעיני הנח"ל.

 

ד"ר אילת גלס שנכנסה לאחרונה לתפקיד ראשת אגף חברה פירטה את תוכנית העבודה שגיבשה ביחד עם פעילי האגף, ובתוכה התעמקות בחזון וזהות קיבוצית: חשיבה ופיתוח כלים בצוות רשתי, רכזים, שולחן יועצים והמוסד לגישור ובוררות להנעת שיח זהות בקיבוצים, תרבות השיח בקיבוצים - חשיבה ופיתוח כלים בצוות רשתי, רכזים, שולחן יועצים והמוסד לגישור ובוררות להנעת שיח על יישוב מחלוקות, בניית הסכמות ותרבות השיח בקיבוצים. ד"ר גלס כמו ראשי האגפים שדיברו לפני ציינה את החשיבות לחיזוק שותפויות עם גורמים מחוץ לתנועה הקיבוצית, הרחבת שותפויות עם גורמים נוספים. ראשת האגף ציינה נוסף את הצורך בשימור פעילות קרן ס.ל.ע.

ד"ר גלס המשיכה ופירטה את תוכניות העבודה במחלקות האגף: הון אנושי, צמיחה וקליטה, רווחה, סיעוד, בריאות ופרט, ביטחון סוציאלי, מטה התרבות, היחידה לנשים ומגדר וכמובן קואופרציה.

 

מקל הדיווח עבר אל ראש אגף הכלכלה, רו"ח דגן לוין, אשר תחת אגפו יתמקדו בשנה זו בין היתר סיוע לצמיחה ולבניה בקיבוץ באמצעות:

הסרת חסמי שיוך, גיבוש מסלולי בנייה בקיבוצים לא משייכים, הנגשה ידידותית של המידע הנחוץ לקבלת החלטות שיוך, הארכת תקופת הסדר הביניים ושיפור (למצער אי הרעת) תנאיו, מיסוד מסלולי מימון לבנייה ולשיוך, גיבוש כללי שמאות רלבנטיים לקיבוץ ולהחלטות ממ"י בקשר לקיבוץ – למגורים, לשטחים בלתי מתוכננים וליחידות קטנות, השלמת הסדר המשכנתאות, טיפול בסוגיות מרכזיות בהיטל השבחה, שמירה על אזורי העדיפות. פעולות אלו, כמו אחרות יעשו באגף הכלכלה ביחד עם המחלקה המשפטית.

ראש אגף הכלכלה הדגיש כי אגפו ,כמו מטה התנועה, ייקח חלק במאבק בוותמ"לים.

עוד פירט רו"ח לוין את הפעילות הצפויה בתחומי החקלאות חקלאות

שמירה על התכנון החקלאי ומשטר הנחלות, בפרט במשק החלב. קלקול תיקון 27 והמרתו בהסדר הוגן ומעשי. סיוע להגדרת התאחדות חקלאי ישראל כגוף המייצג של החקלאים.

בנוסף הזכיר את הפעילות בתחום האנרגיה.

ראש אגף הכלכלה המשמש גם כמנכ"ל קמ"ע שם דגש רב על הסיוע לקיבוצים ועל הערבויות הניתנות לבניה בקיבוצים.

עו"ד מיכי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית הציג את הצפוי בגזרתו, ובתוך כך - סיוע לתהליכי הקליטה, הבניה והשיוך בקיבוצים, סיוע לתהליכי האחדת הסטטוסים בקיבוצים, סיוע וליווי משפטי של אגפי התנועה בהשגת יעדי התנועה, ליווי וניהול פוליסת הבריאות הקיבוצית.

 

לפני סיום הציגה הדס דניאלי-ילין את מטרות מחלקת הדוברות וניר מאיר סקר את פעילות הצפויה במחלקות הפוליטיות.

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content