תפריט מחלקה
1/1/2050 7

טופס ליצירת קשר לאתר הקיבוצים

טופס ליצירת קשר לאתר הקיבוצים
שלום לגולשים!
· כאן המקום לכתוב למערכת אתר הקיבוצים,
· כאן המקום להעיר הערות, להציע שיפורים, לשלוח מאמר לפרסום.
· פניות בנושאים הבאים: חיפוש עבודהקליטה בקיבוץ, או לשנת שירות לפנות רק בקישורים.
· בבקשות לכתיבת עבודות אפשר לפנות ליד טבנקין או ליד יערי בסמינר גבעת חביבה.
· בנושאי: קליטה בקיבוץ, עבודהשנת שירות וכתיבת עבודות בבקשה לפנות רק לכתובות בקישורים, ולא במכתב כללי לאתר הקיבוצים - תודה!
העתקת קישור