תפריט מחלקה
הצג בחידושים; הצג תאריך בדף; הצג תגובות בדף + 1/1/2050 7

כמה משלמים לממלאי התפקידים?

 
שלומית צימרינג, היחידה לפיתוח הון אנושי

שלומית צימרינג, היחידה לפיתוח הון אנושי


התנועה הקיבוצית מספקת להנהגות הקיבוצים כלי ניהולי חיוני - סקר השכר הקיבוצי העדכני של ממלאי התפקידים

 
כמידי שנתיים מקיימת "היחידה לפיתוח הון אנושי" בתנועה הקיבוצית בראשות שלומית צימרינג (מגל), סקר שכר לממלאי התפקידים השונים בקיבוצים.

 
הסקר מאגד בתוכו את כל המשרות הקיימות בקיבוץ שחלקן ייחודיות רק בקיבוצים ואינן קיימות, או קיימות בצורה אחרת, בארגונים שאינם קיבוץ.

 
כמקובל, וכך גם בסקר בשנה זו, הנתונים נאספים מהקיבוצים, ויוצרים מדגם מייצג ואיכותי של נתונים משבעים קיבוצים.

 
78% מהקיבוצים המשתתפים בסקר השנה הם קיבוצים מתחדשים. לעומתם, קיבוצים שיתופיים מסרו נתונים רק לגבי שכירים שעובדים בקיבוץ וענפיו. 81% ממשתתפי הסקר הם קיבוצים מאזור הפריפריה.

 
הנתונים נותחו הן ברמת כלל הקיבוצים אך גם בהפרדה בין מרכז לפריפריה ובין קיבוצים גדולים/ בינוניים וקטנים.

 
צימרינג מסבירה:" הסקר מהווה כלי עבודה להנהלת הקיבוץ בניהול מדיניות השכר בעולם העבודה הקיבוצי. מטרתו לסייע למנהלים וליחידות משאבי אנוש בקיבוצים בהתאמת רמות השכר לעובדים בעיסוקים השונים, הן בשלב הכניסה לעבודה והן בתהליכי הקידום והפיתוח האישי. נתוני השכר מסייעים גם לבדיקה מערכתית של עלויות העבודה, תמחור השירותים והתאמת מדיניות קידום בשכר ותגמול של העובדים במגזרים השונים. שתי משרות בכירות שלא היו בעבר נוספו לסקר הנוכחי: רכז/ת צמיחה דמוגרפית ורכז/ת ביטחון סוציאלי".

 
יחד עם זאת, מדגישה צימרינג שהסקר הוא רק כלי המהווה תשתית להחלטה על שכר וחובה על כל קיבוץ לגבש מדיניות שכר מוסכמת ולקיים דיוני שכר תקופתיים.

 
סקר השכר ל-2017 נערך על ידי דליה פת, יועצת בתחום שכר ותגמולים, ניהול משאבי אנוש וארגון. לדליה ניסיון רב שנים בתנועה הקיבוצית בתחום העבודה בכלל ובניהול תהליך תמחור משרות בענפים בקיבוצים מתחדשים בפרט.

 
פת מדגישה כי הממצא המרכזי של הסקר הוא עליית ההעסקה במשרות חלקיות בתפקידי ניהול כולל ניהול חינוך ורווחה.

 
% 70 ממשרות מזכיר קיבוץ ו 48% ממשרות ניהול קהילה מאוישות בהיקף של עד 60% משרה. רק 1/3 ממשרות ריכוז משק מאוישות במשרה מלאה. 2/3 ממשרות ניהול בריאות ורווחה הן עד 50% משרה.

 
העלייה בשכר המינימום בשנתיים האחרונות השפיע על עלייה בשכר של העובדים במשרות המדורגות בשכר הנמוך כמו חינוך, שירותים ועובדים כלליים בחקלאות.
הסקר ניתן לרכישה באגף חברה, קהילה ותרבות. יש לפנות לאתי eti@tkz.co.il

 

העתקת קישור