הצג בחידושים; הצג תאריך בדף; הצג תגובות בדף + 1/1/2050 24

אוסף תכניות עבודה לשנה הקרובה במחלקת המשימות

יואל מרשק, מרכז מחלקת משימות

‏25 ספטמבר 2013

 
לכבוד,
ציוותי חשיבה ועבודה

 
שלום רב,

 
אוסף תכניות עבודה לשנה הקרובה במחלקת המשימות

 
מדדים להחלטה על פעילות + דוגמאות
1. מימוש חזון התנועה הקיבוצית. (התיישבות, ביטחון, התנדבות, מעורבות).
2. לא נמצא בשטח גורם אחר שיעשה (הקמת היאחזויות, חוות הכשרה לבוגרי צבא בחקלאות).
3. בעדיפות להתניע את המהלך וללוות "מרחוק" את הגורמים האחראים (סגירת מפעלי עובדים).
4. בתהליך חינוכי מתמשך יש לייצר אחריות קבועה וצמודה (ש.ש., גרעיני נח"ל, מדריכים).

  
מחלקת נח"ל
1- לאור היקף של כ-300 חיילים בגרעיני הנח"ל של התנועה הקיבוצית, אנו שואפים לפעול במסגרת של ארגון נוער עם מוסדות של המשתתפים והדרכת בוגרים.
2- אנו מצפים לעוד ועוד משימות במסלול הנחלאי (שנת המשימה) ובודאי בתום הצבא.
3- אנו עוסקים בבדיקת יוזמות ומשימות בהתיישבות: השלמת קיבוצים, האיחזויות, הקמת יישובים.
4- יצירת קשרים עם ארגונים נוספים על תכנים משותפים – כלפי מוסדות המדינה והפרייה הדדית.

 
מחלקת שנת השירות
1- פיתוח ובדיקת יעדים קיימים וחדשים למתנדבים-בעדיפות התיישבות ות.נוער.
2- בעקבות הגידול, הרחבת מערכת הליווי של הקמונות.
3- קבלת מיכסות חדשות ונוספות לגיוס ש.ש. + יוזמה לכרטיסי נסיעה חופשית לבנים כמו לבנות.
4- מיון ראשוני מרוכז - הפקת לקחים.
5- חשיבה על המיון השני (האחרון) באופן מרוכז והצעת תכנית לביצוע אולי כבר בשנה הבאה.
6- הטמעת סדנאות הלמידה במשך השנה והרחבתם.
7- הרחבת הפעילות עם תנועת המושבים וארגונים נוספים כמו "העובד הציוני", "אחריי", מכינות, "השומר החדש" ועוד.

 
מחלקת צעירים
1- משימות עדכניות - התיישבות, ביטחון, שלום, מאבקים חברתיים בפנים ובחוץ.
2- קרן מילגות עבור השתתפות במשימות ובפעילות חינוכית מתמשכת וקבועה (ליווי קמונות הדרכה בקיבוצים, ליווי קבוצות צעירים ועוד).
3- יצירת מפגשים ארציים כדוגמת רפסודיית, הצעירים בקיץ.
4- יצירת רשת קשר ארצית.
5- הקמת קבוצות של משוחררי צבא בארץ לעבודה מועדפת בחקלאות. בעדיפות לקיבוצים ולפריפריה בכלל - יוזמה וחקיקת חוק דומה בתחום החינוך.

 
משימות תנועתיות ולאומיות
א) התיישבות
1- עידוד צעירים מכל הגילאים להצטרף לקיבוצים קיימים, והקמת יישובים חדשים בשטחים ריקים.
2- יוזמות לחיבור קהלים חדשים להתיישבות ולחקלאות כמו חרדים בוגרי צבא, קבוצות צעירים בעבודה מועדפת.
3- בדיקת רעיונות לעיבוי וחיזוק ביישובים "דלי אוכלוסין".

 
ב) חיזוק תהליך השלום
1- פעילות ליצירת "שולחנות עגולים" (רבי שיח) בין האוכלוסיות השונות/חלקי העם- על מנת להגדיל את המודעות לנושא, לעת הכרעה דמוקרטית.
2- אבטחת התנהלות דמוקרטית בכל, וגיבוי לשיחות ולתהליך המתרחש.
3- עידוד יצירת יחסים ומפגשים בכל הגילאים בנושא. ("סוכות שלום").
4- יצירת קשרים עם מנהיגות של חלקי אוכלוסיה שונים למתן גיבוי כמו: דתיים, ערבים ועוד.
5- מאבק בפעילות תג מחיר, ובהתנכלות לאוכלוסיות חלשות ברחבי הארץ, כמו: חקלאים פלשתינאים ועוד.

 
ג) לעת מצבי חירום
גיבוש רשת מתנדבים ארצית של אזרחים אחרי צבא לפעילות במוקדי חירום בכל הארץ ובקיבוצים בפרט.

 
ד) חברה אזרחית קואופרטיבית
1- הקמת רשת של 100,000 משתתפים שתכיל בתוכה:
א. קהילה אזרחית קאופורטיבית - מכל האוכלוסיות השונות.
ב. צרכנות מאורגנת (חנויות ממכר).
ג. קרן פנסיה קאופורטיבית.
ד. בנק קאופורטיבי.
2- סיוע בהקמת קאופורטיבים בערים.

 
ה) מאבק למען הקיימות, שמירת הטבע ואיכות הסביבה
1- בדיקת מיקום חוות הגז.
2- ניצול וחלוקת משאבים ציבוריים באופן צודק.

 
ו) רשת מתנדבים - קיבוצניקים למען החברה
1- הגדלת מספר החברים הקיבוציים ברשת (היום יש 2300).
2- יצירת פרוייקטים נוספים על "לקט בשדה" (איסוף מזון) ו-"פעמונים" (-הדרכת משפחות במצוקה).

 
ז) ארגונים חברתיים במאבקים על דמותה של המדינה
1- הרחבת "השולחן העגול" - המרכז כ-15 ארגונים נציגים של קבוצות שונות.
2- הירתמות לצרכים אד הוק כמו: דרוזים, גז, סגירת מפעלים ופיטורי עובדים.

 
עם מחלקת החינוך
1- הפנמת הזהות התוכנית והארגונית של בני הקיבוצים.
2- קיום סמינר ארצי של סוף שבוע לבני יא' – בתכני חזון התנועה הקיבוצית.
3- ימי עיון, למידה ומפגש למדריכים בוגרי צבא של חברות הנעורים בקיבוצים אחת לחודש.
4- הרחבת השיח בין המחלקות בתכני מפעלי בני הקיבוצים. כמו: רפסודיה, מסע יב', פעילות מחאה (מאבק בחוות הגז) ופעילות רעיונית וחינוכית (רצח יצחק רבין ז"ל).
5- הצטרפות לתקנת הארגונים במשרד החינוך.

 
עם ועדת ביטחון
1- יצירת מפגשי הסברה והיכרות עם חיילים בכל הרמות והדרגות בעת שירותם הצבאי- בבסיסי צה"ל השונים.
2- עידוד הגיוס ליחידות בהם יש אפשרות להשפיע, ולהוביל התנהלות ערכית כמו חטיבת כפיר בשטחים.
3- מאבק בסרבנות ובהשתמטות, עידוד השירות הלאומי, וקבוצות מיעוט להתגייס לצה"ל (נוצרים, ישראלים, בדואים ועוד).
4- הקמת ועדות לליווי החיילים, וקליטתם אחרי צבא בקיבוץ.

 
עם תנועת הנוער
1- סיוע לעבודה בקיבוצים.
2- איתור נושאים ומפגשים משותפים כמו: ציון רצח רבין ז"ל, שמירת עצמאות הנח"ל, פיתוח מסלולי שנת השירות, גידול במיכסות ועוד.

 
קשיים במימוש התוכנית, או - למה אנו זקוקים יותר מכל:
1- נגישות לסדר יום התנועתי, גיבוי ערכי, תוכני וטכני.
2- רתימת מוסדות ממלכתיים לסיוע במימוש התוכניות.
3- הכרה והבנה מצד מוסדות וארגונים שונים לצרכים בתכניות.
דוגמה: הכרה בתהליך החינוכי המייצר חוט שני שעובר בגילאי 21-18-12 של בני הקיבוצים, בעל משמעות התנדבותית, משימתית בתחומי ביטחון, סולידריות, חברה, תוך מעורבות ואחריות לחיי הנעורים והמשימות - המבקש היום זהות ומסגרת קיבוצית ארצית.
4- יצירת מפגשי חשיבה וסיעור מוחות בנושאים על מנת:
א- איתור הנתיב המרכזי וההסכמות בכל נושא משמעותי.
ב- הרחבת התמיכה הציבורית במעשה התנועתי בקיבוצים ובחברה הישראלית.
ג- "תידלוק" הפעילים בתחומי התוכן והחיבור למעשה.
5- הקמה וחיזוק שלושה מוקדי עבודה (עבור כל בית התנועה):
א- גיוס תרומות ("צבועות") להרחבת מעגלי הפעילות.
ב- תקשורת פנים וחוץ.
ג- ייצוג והסברה (לוביסט) במוסדות חיצוניים לרתימתם לפעולות בית התנועה.

 
תם ולא נשלם

 
מסמכים מצורפים:
1. שנת השירות.
2. מעורבות בחברה הישראלית.
3. התיישבות.
4. חזון רשת מתנדבים.

 
 יואל מרשק
מרכז מחלקת המשימות

העתקת קישור