תפריט מחלקה
1/1/2050 7

תקנות האגודות השיתופיות, התשס"ו-2005 - מובאות כאן ששת הפרקים של התקנות החדשות בנושא סיווג הקיבוצים

 


תקנות האגודות השיתופיות, התשס"ו-2005

מובאות כאן ששת הפרקים של התקנות החדשות בנושא סיווג הקיבוצים, התשס"ה, 2005

לאחר חתימת השר אהוד אולמרט, ב-11.12.2005.

התקנות נכנסות לתוקף 30 יום לאחר פרסומן ברשומות.

 

סוגי האגודות - תיקון
ייסוד - תיקון
ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש
יישוב סכסוכים בקיבוץ
שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש
שיוך דירות בקיבוץ מתחדש

 

העתקת קישור