תפריט מחלקה
1/1/2050 7

התנועה הקיבוצית

אירוע יובל ה-90 לדגניה א', אם הקבוצות והקיבוצים, שהתקיים ב-18.10.2000, ציין גם את ההכרזה על הקמת "התנועה הקיבוצית", פרי איחודן של שתי התנועות הקיבוציות הגדולות: התנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"מ) והקיבוץ הארצי (הקבה"א). "ועידת האיחוד", שהתקיימה בקבוצת כינרת ושאליה באו והתקבצו נציגיהם של כ-250 קיבוצים נתנה "אור ירוק" וביטוי טקסי ופורמלי לסיכום ולהאצת מהלך היסטורי-קיבוצי, שהתחולל בפועל ובקרב קיבוצי שתי התנועות, במשך כל העשור הקודם. תנועת הקיבוץ הדתי, תנועת ההתיישבות הקיבוצית של הציונות הדתית, בחרה להישאר  כארגון נפרד, אך בעל זיקה וקשר לתנועה הקיבוצית.

"התנועה", היא גוף מטה מרכזי המייצג את הקיבוצים, מול רשויות המדינה, והרשויות בכל הרמות. בנוסף, התנועה מספקת לקיבוצים ולחברים- באמצעות מטה התנועה, אגפיה ומחלקותיה- מכלול שירותים בתחומי חיים שונים.

הקו המנחה את עבודת התנועה הקיבוצית הוא חיזוקם של הקיבוצים, חיזוק החברה הקיבוצית מבחינה כלכלית, חברתית וערכית. ביטחון סוציאלי לחברים  להבטחת עתידו של החבר הוותיק, וצמיחה דמוגרפית- ככל שיצטרפו יותר חברים צעירים יגבר סיכויו של הקיבוץ להמשיך ולהתקיים גם בדורות הבאים. צמיחה דמוגרפית מצויה היום בעדיפות בסדר היום התנועתי בכדי להבטיח שכמה שיותר בני קיבוץ ומשפחות צעירות אחרות יבחרו לחיות בקיבוצים. אגב, צמיחה דמוגרפית איננה רק קליטה במעגלי חיים שונים במסגרת הקיבוץ, צמיחה דמוגרפית היא גם יצירת קהילה חזקה בתחומי חינוך, בריאות, השכלה וסיעוד. אלה ניתנים באופן שוויוני, עד כמה שניתן, קהילה חזקה פירושה תרבות וחגים וחברה יוצרת ופעילה.

מטה התנועה מורכב ממנהליה- מזכירי התנועה, לצדם מנהלות לשכה, מנהל תכנון אסטרטגי, רכז כוח אדם, ודובר. מטה התנועה אחראי על תכנון סדר היום התנועתי- ייצוג אינטרסים קיבוציים וקידום נושאים וטיפולם ברמה הלאומית, עבודה פרטנית מול קיבוצים, ליווי ומעקב אחר פעילות אגפי ומחלקות התנועה, וקביעת הנושאים שיועלו לדיון בכינוסי מוסדות תנועתיים- מזכירות ומועצת התנועה.
בתיאום עם מטה התנועה פועלים האגפים הבאים: כלכלה, רכזים-מלווי קיבוצים, חברה ומשימות לאומיות. מחלקות התנועה הן: המטה השיתופי, המטה לצמיחה דמוגרפית, מחלקת בריאות ורווחה, מחלקת הביטחון הקיבוצית, מחלקת חינוך (בתוכה מדור מוסיקה ותזמורת בני הקיבוצים), מחלקת משאבי אנוש בקיבוצים, מחלקה משפטית, מחלקת פרט, יחידה לקידום נשים, מטה תרבות ומחלקת מתנדבי חו"ל.
בנוסף לאלה, מתקיימת זיקה ישירה לתנועה הקיבוצית פעילות עניפה שמסייעת תכנית לקליטת עולים חדשים בקיבוץ ותכנית לשילוב בני העדה האתיופית בקיבוץ, וגופי תרבות וחינוך, לרבות תנועות נוער בארץ ובחו"ל, הוצאת ספרים, ארכיונים ומכוני מחקר, סמינרים להכשרות מורים אנשי חינוך, קבוצת תיאטרון ולהקות המחול ותזמורת קאמרית.
העתקת קישור