תפריט מחלקה
1/1/2050 7

ניר מאיר - מזכיר התנועה (מזכ"ל)

 

 

ניר מאיר - מזכיר התנועה (מזכ"ל)

 

טל. 03-6925373

דוא"ל  mazkir@tkz.co.il

דוא"ל נוסף: nir@tkz.co.il

 

 

"מזכיר התנועה" - עומד בראש הפירמידה של מבנה מטה התנועה הקיבוצית

 

למזכיר תפקידים רבים, הן בניהול והובלת מהלכים ברמה הלאומית, והן בפיקוח וליווי מהלכים של אגפים ומחלקות התנועה.

 

מזכיר התנועה עומד בראש מזכירות התנועה הקיבוצית. בין פעילויותיו, ניהול והובלת פעילות המגזר הקיבוצי מול משרדי ממשלה וגורמי מדינה אחרים, מתאם פעילות מול מועצות אזוריות, מול תנועות התיישבות נוספות, ומול ארגונים קיבוציים - כלכליים וחברתיים אחרים.

 

בנוסף, מתווה מזכיר התנועה, ביחד עם מנכ"ל התנועה וצוות רכזי אגפים את פעילות אגפי ומחלקות התנועה, שפועלות לטובת הקיבוצים והחברים בקיבוצים.

 

נדבך מרכזי בפעולת המזכיר היא הגנה על זכויות המגזר הקיבוצי וייצוג צרכיו, עבודה פרטנית מול קיבוצים, ליווי ומעקב אחר פעילות אגפי ומחלקות התנועה, וקביעת הנושאים שיועלו לדיון בכינוסי מוסדות תנועתיים - מזכירות ומועצת התנועה.

 

 

 

 

 

העתקת קישור