תפריט מחלקה
1/1/2050 7

מיכל וינברג - מנכ"לית התנועה

 

 

טל. 03-6925330

דוא"ל: michalw@tkz.co.il     מזכירה: אירית גולדברג: iritg@tkz.co.ilמנכ"ל התנועה - תחומי האחריות והגדרת תפקיד

1.   אחריות לניהול שוטף של מערכות תנועתיות ע"פ תוכנית העבודה שהוגדרה ואושרה במזכירות התנועה.

    

2.   יצירת אינטגרציה (סינרגיה) בין כלל האגפים והמערכות התנועתיות.

 

3.   אחריות כוללת לניהול כח האדם העובד בתנועה.

  
4.   אחריות כוללת על התנהלות ארגונית ותקציבית תקינה של גופי התרבות, תנועות הנוער וכל הגפים הנוספים המקבלים המקבלים הקצבות  מתוך תקציב התנועה..
  
5.   בקרה ומעקב על ביצוע החלטות המזכירות והמועצה.

 

6.   אחריות שוטפת על מנהלי האגפים וכתובת ניהולית לעובדי הבית
 
7.   אחריות על מערכות הבית (הנהלת הבית).
 
8.   אחריות על נהלי התקשרות עם גורמי חוץ  מקצועיים, כגון יועצים חיצוניים, קבלני משנה; וכדומה.
 
9.   שותף בתהליך התייעלות מערכת התנועתית והתאמתה למציאות, גם מבחינת מקורות וגם מבחינת שימושים - צוות זה הינו בראשות מזכיר התנועה.
 
10.   אחריות על בקרה ושימוש בתקציב התנועה בשיתוף פעולה מלא עם גזבר התנועה וועדת התקציב.
 
11. אחריות על מימוש המלצות מבקר התנועה.
 
 
 
המבנה הנוכחי הינו נכון ומתאים ביותר למציאות של תנועה אחת – מזכ"ל כראש המערכת ותחתיו מנכ"ל האחראי על ניהול המערכת בתוך הארגון.

 

אין לי ספק שאזכה באימונכם וביחד נקדם ונחזק את מעמדה של התנועה בפני קיבוציה ונבצע טוב יותר את משימותיה הציבוריות.

 

 

 

העתקת קישור