1/1/2050 24

תוכנית עבודת אגף המשימות

 

 

תכנית עבודת אגף המשימות - כפי שאושרה במועצת התנועה

 

פעילי האגף יפעלו במסגרת התנועה למימוש החזון באמצעות הקיבוצים ת.הנוער והקבוצות המשימתיות והשיתופיות:

1.      יעוד - חינוך לשלום וביטחון, צדק ושוויון במדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, תוך התמודדות בשסעים החברתיים שבה, ויפעל בקרב צעירי המדינה בגילאי 15-35 להגשמת ערכי השיתוף, הסולידריות והמשימתיות.

2.      ערכים - יעודד את החינוך להומניזם, סולידריות חברתית ודמוקרטיה, טיפוח הערכים המכוננים של שיוויון, חירות, שותפות וצדק חברתי, דוגמא אישית, לקיחת אחריות ויחתור לצמצום פערים כלכליים וחברתיים במדינה בכלל ובקיבוץ בפרט.

3.      כיוון - יחזק את ההתיישבות השיתופית, הכפרית והעירונית. יסייע לצמיחה דמוגרפית ולעבודת תנועות הנוער בקיבוצים. וביצירת מסגרות משימתיות שיתופיות חדשות בתנועה, בחברה ובמקומות העבודה. (קואופרציה).

4.      דרך - יפעל בתוכו כרשת המטפחת קשרים בין מחלקות האגף והגופים החברתיים. יעודד יזמות בקרב שכבות האוכלוסייה בחברה הישראלית ושילוב חברי הקיבוצים בעשייה התנדבותית.

 

תכנית עבודת אגף משימות

הפעולות היזומות להשגת היעדים  במחלקות אגף המשימות + אחריות אישית של פעילי אגף המשימות:

א        התיישבות (יואל - גבעת השלושה)

1.     הבאת קבוצות להתיישבות, ליווי יוזמות חדשות (עם צמ"ד).

2.     סיוע לפלך, נערן, אשבל, חנתון, רביד, מייצר ,חולית - על ידי קבוצות בוגרי תנועות הנוער.

ב        מחלקת שנת שרות (לירז - נען, עמליה גוט - שפיים)

1.     פעולות הסברה לבני יב' בבתי הספר, בקיבוצים ובמועצות אזוריות.

2.     ליווי וקשר עם הש.ש ופיתוח מערכת למידה למשרתי ש.ש ולמלווים.

3.     גידול במשימות שנת השרות (2-3).

4.     כנס פתיחה וכנס סיום למשרתי ש.ש (640 חבר'ה)

ג         מחלקת גרעינים ונח"ל (אורי אופיר)

1.     ליווי גרעינים בקיבוצים ובמסלול הנחלאי, פיתוח "שנת המשימה" במדי צה"ל בתחומי חינוך בהתיישבות ובקהילה.

2.     שמירה על קיומו ועצמאותו של הנח"ל.

3.     הקמת קבוצות שיתופיות להגשמה אחרי הצבא בתחומי טיפול וחינוך על בסיס מתנדבי שנת השירות.

4.     סיוע לקיבוצים בהקמת גרעינים פרטיים (שדה בוקר) על בסיס בני י"ב בעיר.

 

 ד. הקבוצות השיתופיות מעגל הקבוצות (קומונות) / תנועות הבוגרים (יגוייס פעיל)

 1. העצמת הקבוצות השיתופיות הפזורות בכל חלקי הארץ (אונגרד משימתי).
 2. השתלבות בפעילות התנועה הקיבוצית ומשימותיה – העצמת הקשר עם המטה השיתופי.
 3. סיוע לקיבוצים העירוניים - הקמת קבוצות מחו"ל עם "הבונים דרור", "חלוץ למרחב" – השוה"צ.
 4. מימוש סיוע כלכלי ממשרדי הממשלה, הסוכנות והחטיבה להתיישבות לתשתיות: עבודה, לימודים ושיכון.

ה. תנועות נוער בארץ (צוות)

 1. העצמת איכות עבודת תנועות הנוער בקיבוצים, ביקור בקיבוצים, טיפול בקשיים - שת"פ עם מח' ביטחון וחינוך, עידוד ההמשכיות לטווח הארוך. קשר עם המועצות האזוריות.
 2. הקמת קבוצות בוגרים נוספות להתיישבות פלך (השומר הצעיר), נערן (מחנות העולים), חנתון ומייצר (הנוער העובד והלומד) וביסוס קומונות עירוניות כקיבוצים עירוניים - מגדל העמק, באר שבע ועכו.
 3. הרחבת הפעילות ב"צופים" (תאו - צרעה).

ו. קיום שלושה מפעלים ארציים לבני הקיבוצים- באחריות אגף המשימות (צוות)

 1. כנס מחזור יב' באזור כרם שלום, ניצנה, הר חורשה, בה"ד 1, לעידוד השירות בצה"ל והתנדבות לפיקוד ולשנת שרות.
 2. כנס ארצי של בני הנוער על הכנרת (רפסודיה).
 3. כנס ארצי למשרתי שנת השירות עם "תנועות הנוער".

 

ז.  תחומי משימות לאומיות ותנועתיות בשליחות התנועה הקיבוצית (יואל ותום)

 1. התמודדות עם שלושת השסעים - "עניים-עשירים", "דתיים-חילוניים", "יהודים-ערבים".
 2. מאבק בסרבנות ובהשתמטות, סיוע בהקמת מערכת שירות לאומי ומכינות.
 3. סיוע בהקמת קאופרטיבים בעירות פיתוח .
 4. השבת גלעד שליט הביתה.
 5. יצירת קשרים עם המגזר השלישי וארגונים חברתיים – יצירת "במות רעיוניות" בנושאים אקטואלים.
 6. פעילות מטה "החולצה הכחולה" ושילוב חברי קיבוץ- במאבקים על השלום, צדק חברתי, שלטון החוק והדמוקרטיה.
 7. סיוע לחקלאים פלשתינאים. (מסיק זיתים, חריש, גיזום).

 

יואל מרשק

מרכז אגף המשימות

 

מסמכים אחרונים ממזכירות אגף המשימות של התנועה הקיבוצית


העתקת קישור