תפריט מחלקה
1/1/2050 56

מחלקת החינוך הקיבוצית

 

מערכת החינוך הקיבוצית מחויבת לכל ילדי הקהילה, כולל ילדים בעלי צרכים מיוחדים, תוך תפיסה של שוויון ערך האדם.
מערכת החינוך הקיבוצית מקיימת מבנה חינוכי מערכתי, ברצף התפתחותי, מלידה ועד סיום  התיכון, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, לילדי הקהילה הקיבוצית על כל גווניה וזרמיה ולילדים מקהילות נוספות.
מערכת החינוך הקיבוצית יוצרת סביבה חינוכית ולימודית המותאמת לצורכי הילדים, לצורכי ההורים והקהילה, תוך דיאלוג מתמיד ביניהם.
מערכת החינוך הקיבוצית מחנכת לצדק ולמעורבות חברתית, לאהבת הארץ, לשמירת הטבע והסביבה, ולערכי הקהילה הקיבוצית.
מערכת החינוך הקיבוצית שואפת לממש את עקרונותיה החינוכיים בקהילות חינוכיות נוספות. מחלקת החינוך הקיבוצית פועלת ברוח העקרונות הנ"ל ומתמקדת במספר נושאים:
- פיתוח איכותן ומקצועיותן של מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות בקיבוצים, כבסיס לקהילות איכותיות השואפות לגדול ולצמוח.

 

- הרחבה והעמקת הפעילות בבתי הספר, במערכות החינוך בקיבוצים ובמועצות האזוריות לגיבוש מדיניות חינוכית מתאימה למציאות המשתנה.


- הרחבת שילובם וקליטתם של ילדים ונוער (ישראלים, נעל"ה, ילדים ממוצא אתיופי) במערכות החינוך הקיבוציות.


- ייעוץ והנחייה למערכות חינוך גם מחוץ לתנועה הקיבוצית.

 

מצגת "רשת החינוך הקיבוצי התיישבותי" 

"ארגון חינוכי בגיל הרך (לידה עד 6) ו"ארגון הילדים והנוער" (א'-י"ב), מאי-יוני 2014

 


העתקת קישור