תפריט מחלקה
הצג בחידושים 1/1/2050 13

אגף הכלכלה של התנועה הקיבוצית


רו"ח דגן לוין

רכז האגף
טל': 03-6925333, פקס: 03-6925358, נייד: 054-6741350
דוא"ל: dagan@tkz.co.il

רחל גור
מזכירות אגף
טל': 03-6925333, פקס: 03-6925358
דוא"ל: economy@tkz.co.il

חיים חבלין

תחום חקלאות
טל': 03-6925333, נייד: 052-5450800, פקס: 03-6925358
דוא"ל: haim@tkz.co.il

רפי עשת
קרקעות
טל': 03-6925283,  פקס: 03-6925358
דוא"ל: rafi@tkz.co.il

   

דגן יראל
קרקעות, תשתיות ובניה
טל': 03-6925227, נייד: 052-6033384, פקס: 03-6925358
דוא"ל: dagany@tkz.co.il
 

   

אתי פלקסר
קמ"ע משכנתאות
טל' 03-6925275 , נייד 052-4899261
דוא"ל: etif@tkz.co.il
 

                טהון סמלין
               מנהלת משכנתאות
               טל' 03-6925299, נייד 053-6224332
               דוא"ל: 
tuhon@tkz.co.il
העתקת קישור