תפריט מחלקה
1/1/2050 77

המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית

 

המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית הוא גוף המורכב בעיקר מחברי קיבוצים - בוררים ומגשרים בעלי השכלה וניסיון.

תפקידו לעסוק ביישוב מחלוקות בתנועה הקיבוצית, על כל מרכיביה.

הדרכים העיקריות ליישוב מחלוקות בהן פועל המוסד הן:

א.       בוררות

ב.       גישור

ג.        פישור

ד.       בניית הסכמות

למוסד הנהלה עצמאית הקובעת את מדיניותו, על פי חוק הבוררות תשכ"ח - 1968 ובהתאם לכלליו.

ניהול: תקווה טננבוים נייד: 050-7700863

משרד: יהודית אסרף, טלפון: 03-6925368/370,  פקס:  03-6925369 דוא''ל: borerut@tkz.co.il

העתקת קישור