הצג תאריך בדף; הצג תגובות בדף 1/1/2050 30

המיזם לעידוד השרות בקבע ע"ש רא"ל דן שומרון

 
2017
התנועה הקיבוצית פונה לחבריה המשרתים כקציני קבע בצבא או משרתים בתפקידי ליבה בכוחות הביטחון האחרים, להגיש את הצטרפותם למיזם לעידוד השרות הממושך 2017 ע"ש רא"ל דן שומרון.


מטרת המיזם
*לעודד את בני וחברי הקיבוצים, להמשיך בשרות קבע ממושך בצבא ובכוחות הביטחון, כדי לחזק את משקלה ותרומתה של התנועה הקיבוצית בעשייה ובמעורבות בחברה הישראלית בכלל ובכוחות הביטחון ובשורות הצבא בפרט.
*לבטא את הערכת התנועה הקיבוצית לקציני הקבע ולאנשי מערכת הביטחון.
* לחזק את הקשר של התנועה הקיבוצית עם שליחיה בצבא ובכוחות הביטחון האחרים.
* לחזק את המוטיבציה לגיוס של בני הנוער בסיוע חברי הקיבוץ משרתי הקבע.

 
המיזם ע"ש דן שומרון ז"ל לעידוד השרות בקבע, מופעל על פי קריטריונים שנקבעו ב-2014 ואושררו בהנהלתו הציבורית בישיבה שהתכנסה ב-27 בפברואר 2017 .

 
טקס חגיגי במעמד משפחות משרתי הקבע ומטה התנועה הקיבוצית ייערך באוקטובר 2017.

 
תנאי סף להגשת ההשתתפות במיזם:
1. הפונה הינו/ה חבר/ת קיבוץ או בן/בת קיבוץ בתהליך קבלה לחברות.
2. הפונה משרת/ת כקצין/נה בתפקיד קבע שני לפחות, או מקביל לו בכוחות הביטחון האחרים.
3. התחייבות להמשך שרות קבע של שנתיים לפחות, תינתן עדיפות לשרות ממושך יותר.
4. התחייבות להשתתף בשתי פעילויות המאורגנות ע"י התנועה הקיבוצית, ומטרתן - עידוד הגיוס והשרות המשמעותי בצה"ל.
5. תנאים נוספים שיקבעו ע"י הנהלת הקרן.

 
חובה לצרף את המסמכים הבאים:
1. פניה אישית - פרטים אישיים, השכלה, מצב משפחתי, העיסוק הצבאי/ביטחוני העכשווי, תפקידים שמילא עד כה בצבא/מערכת הביטחון, אופק שירות חזוי, מעורבות קהילתית, שנת שירות.
2. אישור תנאי הסף חתום ע"י מזכיר הקיבוץ.
3. טופס התחייבות על השתתפות במפעלי התנועה הקיבוצית העוסקים בפיתוח מנהיגות, במעורבות בחברה הישראלית ובעידוד לשרות צבאי מיטבי.

 
את בקשת ההצטרפות למיזם יש להגיש למחלקת הביטחון בתנועה הקיבוצית עד 26.04.2017.
במייל - nuki@tkz.co.il
בפקס - 03-6925270

 
בברכה
נוקי גולדפישר
0522751575

 
*המסמך המלא + הטפסים הנדרשים הועברו למזכירויות הקיבוצים.

קרן דן שומרון

 

העתקת קישור