תפריט מחלקה
1/1/2050 7

חזון התנועה הקיבוצית ויעודה


כפי שהתקבלה במועצת התנועה שהתכנסה בחודש יוני 2013


התנועה הקיבוצית היא תנועת התיישבות ציונית משימתית, של קיבוצים שהינם אגודות שיתופיות חקלאיותהתנועה הקיבוצית מעודדת צמיחה, התחדשות ופתוח של הקיבוצים, מקדמת את ההתיישבות, החקלאות, התעשייה, המרחב הכפרי והשמירה על השטחים הפתוחים וכן פיזור אוכלוסייה תוך עדיפות לנגב וגליל

 

התנועה הקיבוצית פועלת על בסיס ערכים אוניברסאליים ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון ערך האדם , שוויון הזדמנויות וקידום נשים, והזכות לכבוד ולחרות.

 

התנועה מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס ערכי לחוסן כלכלי וחברתי, מכירה במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד כרשת משלבת; כשהיא רואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים במימוש שליחותה בחברה הישראלית וביהדות התפוצות.העתקת קישור