קישורים למצגות מיום עיון בנושא 'היבטים משפטיים ומסחריים בהקמה ובהפעלת מכוני טיהור שופכין'
 

קישורים למצגות מיום עיון בנושא 'היבטים משפטיים ומסחריים בהקמה ובהפעלת מכוני טיהור שופכין'

 

אגף הכלכלה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים