תחום הגישור כובש לו מעמד בשנים האחרונות ביישוב מחלוקות.

הגישור ניתן ליישום בכל סוג של סכסוך. המוסד לבוררות ולגישור ערוך לבצע גם עבודות גישור מורכבות, כאשר מזהים העדפה להליך זה.

הגישור מתאפיין בפשטות ההליך, ובראייה הרחבה של האינטרסים של הצדדים, במקום ראייה צרה של סכסוך המובא להכרעה בלבד. המגשר מנסה להביא להסדר בצורה פעילה, בהסכמת הצדדים, ואין לו סמכות לכפות פתרון.

הליך הגישור הוא הליך של דיון פתוח, חופשי וברוח טובה, היכול להימשך אף מספר ישיבות.

בניגוד להליכים אחרים, יכול המגשר להיפגש עם צד בנפרד ולשמוע את דעתו. הדברים הנאמרים למגשר נשמרים בחיסיון מוחלט, וישיבה במעמד אחד הצדדים היא דרך טובה לרדת לעומקם של הדברים, לחשוף עמדות שהיו מוסתרות, מבלי שיהיה חשש כי אלו ישמשו את הצד השני, אלא ישמשו רק את המגשר ככלי לקידום הסכסוך לקראת פתרונו.

התנאים לקיום הליך הגישור הם:

רצונם החופשי של הצדדים למצוא פתרון חיובי לבעיותיהם ולהסכים לשוחח עליהן, לאור האינטרסים והמטרות של שני הצדדים.

כוונת הצדדים להגיע לפתרון בעזרתו של גורם עצמאי וניטרלי, שאין לו קשר קודם עם אחד הצדדים, תוך שמירה על עצמאות הצדדים לסכסוך בקבלת ההחלטה.

כוונת הצדדים להגיע להסכם יציב, שלו תוצאות ארוכות טווח.

יתרונו הבולט של הגישור הוא בכך שבמקרה של הצלחה, התוצאה מושגת תוך הסכמה של שני הצדדים, כך שלמעשה הצדדים, בעזרת המגשר, מעצבים את הפתרון.

לערוץ הגישור יתרון מיוחד בקהילות שיתופיות כמו קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי וכו'.
כיוון שהפתרון הושג בהסכמה, הרי בקהילות אלו יש חשיבות יתרה ליכולת לנהל חיים משותפים גם אחרי יישוב המחלוקת.

לעיתים, מזהים צורך בהפעלה משולבת.
(במקרה והצדדים אינם מגיעים להסכמה בגישור,  קיימת האפשרות לעבור להליך בוררות).

 


ניהול: יוסי חלבי, נייד: 054-4738517       משרד: ליאת לם טלפון: 03-6925368/370,  פקס:  03-6925369 דוא''ל: borerut@tkz.co.il
המוסד לבוררות
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים