הבוררות היא דרך שיפוטית ליישוב מחלוקות, דרך ידועה ומקובלת זה שנים רבות.

ערוץ אלטרנטיבי לבית המשפט, עוד מימי השלטון העותמאני וגם מימי המנדט הבריטי, ואולם כהליך חוקי ומוסדר של מדינת ישראל הוא התקבל בכנסת בשנת 1968, והוא ידוע כ"חוק הבוררות – (תשכ"ח)  1968". 

הבוררויות במסגרת המוסד שלנו מתקיימות באופן מלא על פי החוק הנ"ל, למעט במקרים בהם הוחלט להחיל על ההליך סעיפים, או הגבלים נוספים, שמעבר לחוק הבוררות.

יתרונות הבוררות

לבוררות יתרונות רבים על פני התדיינות בבתי המשפט:

·         שחרור מן הדין המהותי, מדיני ראיות, ומן הפרוצדורה (סדר הדין) של בתי המשפט (אלא אם החליטו הצדדים אחרת).

·         הליך זול ומהיר יותר מפנייה לערכאות.

·         אין חובה בייצוג ע"י עורכי דין.

·         פסק הבוררות הוא בעל תוקף משפטי.

·         בהליך בוררות לצדדים שליטה מוחלטת בקביעת הבוררים.

·         סופיות המחלוקת!
(בסוף התהליך חייב לצאת פסק).

·         הבוררות עדיפה במיוחד ביישוב מחלוקות באגודות שיתופיות.

 

הבוררות במוסד לבוררות ולגישור 

מבחינת השיטה והמסגרת, הבוררות נערכת כאמור על יסוד "חוק הבוררות- התשכ"ח 1968" ובהתאם לכך, כאמור, פסק הבוררות יהיה בעל תוקף משפטי לכל דבר.

בנוסף לכך, הבוררות נערכת גם על בסיס "כללי הבוררות" של המוסד (על פי סמכותו של המוסד – ובלבד שבשום מקרה אינו סותר את חוק הבוררות – 1968).

במוסד, הבוררות נידונה - ככלל - בפני צוות של שלושה בוררים.
(חוק הבוררות אינו מחייב לכך, בישראל בדרך כלל בוררות נערכת ע"י בורר יחיד).

הבוררות מתקיימת תוך זמן קצר ממועד הפנייה אלינו ולאחר חתימה על הסכם בוררות.
פסק הבוררות נכתב בדר"כ ימים אחדים אחרי הבוררות, ונשלח לצדדים תוך 2-3 שבועות מאז ישיבת הבוררות. הזמן המירבי  להוצאת פסק על פי הסכם הבוררות הוא עד 60 יום מן הישיבה האחרונה, או ממועד הגשת חומר נוסף ע"י הצדדים.

לפסק הבוררות אין תוקף של תקדים. הוא מחייב אך ורק את הצדדים החתומים על הסכם הבוררות הנידונה.

הבוררים עושים עבודתם על פי שיקול דעתם, יושר ליבם ועל יסוד תקנון הקיבוץ, תוך התחשבות בהחלטות ובנהגים של הקיבוץ.

אין הבוררים כפופים לשום תכתיב, לא תנועתי ולא ארגוני אחר.   

הבוררות מתנהלת אצלנו ברוח נינוחה ובאווירה חברית.
 

 


ניהול: יוסי חלבי, נייד: 054-4738517       משרד: ליאת לם טלפון: 03-6925368/370,  פקס:  03-6925369 דוא''ל: borerut@tkz.co.il
המוסד לבוררות
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים