MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C81AD8.EEAC8180" מסמך זה הוא דף אינטרנט עם קובץ יחיד, הנקרא גם קובץ ארכיון אינטרנט. אם הודעה זו מוצגת, הרי שהדפדפן או העורך שלך אינו תומך בקבצי ארכיון אינטרנט. נא הורד דפדפן התומך בארכיון אינטרנט, כגון Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C81AD8.EEAC8180 Content-Location: file:///C:/453AC952/070802_progr.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" קורס מתקדם לממלאי תפקידים מרכזיים בקיבוצים – מחזור ג'

<= u> 

<= u>קו= 512;ס מתקדם לממלא= 97; תפקידים מרכזיים בקיבוצים – מחזור ג'<= /p>

<= span lang=3DHE style=3D'font-family:Narkisim'>ימי ש–= 4;י 19.11.07 עד 21.1.07

<= span lang=3DHE style=3D'font-family:Narkisim'> 

<= b>ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום

<= b>ליווי וייעוץ התחו= 01; המשפטי: ד"ר ליפא מאיר ושות', משרד עו"ד<= /p>

 

= 02;פגש 1 19.11.07: הסביבה בה פועלים

זמן

נושא

מרצה

8.30

התכנסות והרשמה

 

9.00 – 10.00

פתיחה: ברכות, הצגת התכנית והיכרות

ד"ר שרה אדום

עו"ד דוד ויינשטיין

מירי בן-חיים

עירית גילה

10.00 – 10.15

הפסקה

 

10.15 – 11.00

מגמות גלובליות בעשור האחרון

ד"ר שרה  אדום

11.00 – 12.30

מגמות בחקלאות בעולם

פרופ' דו= ד לוי

12.30 – 13.15

ארוחת צהרים

 

13.15 – 15.30

המסגרת התאגידית  (רענו= 503; וחידושים)

עו"ד דוד וינשטיין - ד"&= #1512; ליפא מאיר ושות', משרד עו"ד

 

= 02;פגש 2 26.11.07: היבט משפטי וארגוני של ניהול קיבוץ

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.30

היבט משפטי של ניהול אגודה שיתופית, השפ&= #1506;ת חוק החברות על ניהול אגודה שיתופית.

אחריות דירקטור ונושא משרה באגודה שיתופית, אחר&= #1497;ות חברי הועד המנהל באגודה שיתופית.

עו"ד דוד וינשטיין - ד"&= #1512; ליפא מאיר ושות', משרד עו"ד

10.30– 10.45

הפסקה

 

10.45 – 11.45

תפיסת תפקיד הדירקטור והדירקטורי= 493;ן והשפעתה על אפקטיביות עבודת הדירקטוריו= 503;

ד"ר שרה אדום

11.45 – 12.45

היבטי מס של שינויים בקיבוץ: תיאגוד, שיוך נכסים, שכר לחברים.

רו"ח אלי בירנבויים (משרד רוזנבלום והולצמן)

12.45 – 13.30

ארוחת צהרים

 

13.30 – 15.30

חוק המקרקעין: הרשאה, בר רשות, פלישה, זיקת הנאה

דיני הפקעה, צורכי ציבור, שינוי ייעוד, פיצוי = (בקרקע או בכסף)

עו"ד מיכי דרורי

 

= 02;פגש 3 3.12.07: תפקי= ;ד הדירקטוריו–= 3; בגיבוש האתיקה של הארגון

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.30

אתיקה בניהול

ד"ר אריה רשף

10.30 – 10.45

הפסקה

 

10.45 – 12.15=

אתיקה בניהול

ד"ר אריה רשף

12.15 – 13.00=

ארוחת צהרים

 

 

התנהגות דירקטורים ובקורת חקירתית בתאגידים (כולל ניתוח אירוע בתאגיד קיבוצי)

רו"ח שמואל רוזנבלום - רוזנבלום והולצמן רו"ח

 

 

= 02;פגש 4 10.12.07: שינוי מבני בקיבוץ: "סיווג מחדש"= ;, הרחבה קהילת= 97;ת

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.00

חוק המועצות האזוריות – הכנת היישוב לקראת יישום החוק

נקודות להתייחסות בתכנון תב"ע חדשה ליישוב.<= o:p>

דודו קוכמן – &= #1502;זכיר האיחוד החקלאי

10.00 – 10.15

הפסקה

 

10.15 – 11.45

משמעויות נגזרות מהסיווג מחדש של הקיבוץ (כולל מעמד הקיבוץ במשבצת הקרקע)

עו"ד דוד וינשטיין - ד"&= #1512; ליפא מאיר ושות', משרד עו"ד

11.45 – 12.45

חוק הבניה והתכנון   

עו"ד מיכי דרורי

12.45 – 13.30

ארוחת צהרים

 

13.30 – 15.30

מעורבות משרד רשם האגודות השיתופיות בחיי הקיבוץ: בתהליכים פנים קיבוציים ובהתמודדות &#= 1506;ם אירועים חוץ קיבוציים

עו"ד אורי זליגמן-&= #1512;שם האגודות השיתופיות

 

= 02;פגש 5 17.12.07: דילמות בניהול קיבו= 09;

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.00

ניהול קיבוץ ע"י  חברה חיצונית: דיל&= #1502;ות, יתרונות וחסרונות.

ני= ר מאיר – מנכ"ל חברת ק.מ.ה לניהול קיבוצים

9.45 – 11.15

דילמות בניהול קיבוץ (ניתוח אירוע, דיון והרצאה)

ד"ר שרה אדום

11.15 – 11.30

הפסקה

 

11.30 – 12.45

לנוע בזהירות: בטוחות ושעבודים בתאגידים וא&#= 1490;ודות שיתופיות.

קדימויות בחדלות פירע&#= 1493;ן: חוקים ודינים בתחום.

עו"ד צורי לביא –ד&= quot;ר ליפא מאיר ושות' משרד עו"ד.

12.45– 13.30

ארוחת צהרים

 

13.30 – 15.30

לנוע בזהירות: בטוחות ושעבודים בתאגידים וא&#= 1490;ודות שיתופיות.

קדימויות בחדלות פירעון: חוקים ודינים בתחום.

עו"ד צורי לביא –ד&= quot;ר ליפא מאיר ושות' משרד עו"ד.

 

= 02;פגש  6 25.12.07: השתלבות הקיבוץ במרח= 89;  העסקי=

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.00

השתלבות המפעל הקיבוצי בכל&#= 1499;לה הגלובלית -

דילמות ופתרונות. פאנל בהשתתפות:

נטפים –  עינת רוט

תמה – ניר שפירא

 

10.00 – 10.15

הפסקה

 

10.15 – 12.30

מיזוגים ורכישות – גורמים להצלחה וגורמים לכישלון

פרופ' יעקב ובר

12.30– 13.15

ארוחת צהרים

 

13.15 – 14.30

הפאן האנושי של ני&= #1492;ול חברה רב לאומית

חיים בנימיני "טבע"

14.30 – 15.30

רפורמות בשוק ההון והתנהגות דירקטורים

רם גב – הרשות לניירות ערך

 

 

 

מפגש= ; 7 31.12.07: גיוס הון, מיזוגים ורכישות

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.00

"חיים ביחד", שותף חיצוני במפעל הקיבוצי, דילמות, נקודות חיכוך, הסכמות, פאנל:=

שמ= וליק וולודניגר – שות&#= 1507; במפעלים קיבוציים.

שי פרמיגר – מנכ"ל קבוצת גאון השקעות.<= o:p>

 

10.00 – 10.15

הפסקה

 

10.15 – 12.00

הכנסת שותף למפעל קיבוצי – דילמות וצמתי החלטה

(שיחה)

ד"ר גיורא פורמן – יו"ר מוצרי מעברות &#= 1511;. ברקאי וקבוצת &#= 1490;בע

12.00 – 12.30

ארוחת צהרים

 

12.30 – 13.30

השפעת תכנית המתאר הארצית על הקיבוץ

רות פרום- משרד החקלאות

13.30 – 15.30

החלטות ממ"י בנושא זכויות הקיבוץ בקרקע והסדר&#= 1514; זכויות הקיב&#= 1493;ץ בקרקע (שטח המחנה ושטח חקלאי)

עו"ד מיכי דרורי

 

מפגש= ; 8 7.1.08: ניהול נכסי קיבוץ

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 9.30

תרגיל סימולציה: השתלטות על נכסי הקיבוץ

ד"ר שרה אדום.

9.30 – 9.45

הפסקה

 

9.45 – 12.15

השתלטות עוינת על אגודה שיתופית – האם אפשרי?

האם אפשרית השתל&#= 1496;ות עוינת על נכסי קיבוץ?

עו"ד כרמית דורון &= #8211; משרד אסנת נווה ושות'.

12.15 – 13.00

ארוחת צהרים

 

13.00 – 15.30

 

ניהול תאגיד  "מתנדנד", ע= 500; סף חדלות פיר&= #1506;ון.

ניצול נכסי הקיבוץ כמנוף להסדר חובות ותכנית הבראה

עו"ד צורי לביא - ד"= ר ליפא מאיר ושות', משרד עו"ד

 

מפגש= ; 9 14.1.08: קיבוץ – השלב הבא

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.15

תכנית הבראה לקיבוץ ויישומה, פאנל:

מיכל קראוס - גבולות

ברק ניר – בית גוברין, פלמחים

נמרוד זיו: גבע<= /st1:PersonName>ת השלושה, הראל, החותרים, פלמחים

יו"ר קיבוצים מחב' ק.מ.ה<= /p>

10.15 – 10.30

הפסקה

 

10.30 – 12.00

יחסי עבודה בקיבוץ שיתופי ובקיבוץ מתחדש

עו"ד רמי צידון

12.00 – 12.45

ארוחת צהרים

 

12.45 – 14.00

מיצוי זכויות הקיבוץ בקרקעותיו

רו"ח בועז מקלר

14.00 – 15.30

מקומו של הארגון האזורי במרחב הקיבוצי

איציק בדר (גרנות)

 

מפגש= ; 10 21.1.08: סיכום וסיום

זמן

נושא

מרצה

8.30 – 10.00

מדינות הממשלה למגזר החקלאי

פרופ' ישראל פינקלשטיין (הפקולטה לחקלאות)

10.00 – 10.15

הפסקה

 

10.15 – 12.15

קיבוץ השלב הבא, חלופות אפשריות (פאנל):

גיורא מסד, מיכי דרורי, גיורא פורמן, ניר מאיר, חיי= 01; ילין

 

12.15 – 13.00

ארוחת צהרים

 

13.00 – 14.30

משק וחברה בישראל

מרצה אורח

14.30 – 15.30

שיחת סיכום וחלוקת תעודות

 

דמי השתתפות: 4,850 ₪ (בתוספת מע"מ כחוק) לפקודת חברת ק.מ.ה בע"מ ב-2 צ'<= /st1:PersonName>קים:

1. ל-11.11.2007 צ'= 511; ע"ס 2,200 ₪ + מע"מ (2,541 ₪).   2. ל-7.= 1.08 ע"ס 2,650 ₪ + מע"מ (3,061 ₪). למשתתף שלישי ורביע= 97; מאותו קיבוץ/מפעל תינתן הנחה.

בי= טול השתתפות אפש= 12;י (בהודעה בכתב) עד 5 ימי עבוד= 492; טרם תחילת ההשתלמות, ביטול לאחר מועד זה יחוי= 489; במלוא דמי ההשתתפות.=

ט.–= 0;.ח         =             &nb= sp;            =        

מספר המשתתפים בקורס מוגבל, &#= 1506;ל מנת להבטיח מקומך נא שלח את התשלום או התחייבות לתשלום עד 11.11.07, לכתובת:  עירית גילה= ;, ק. לביא 15267.

 

------=_NextPart_01C81AD8.EEAC8180 Content-Location: file:///C:/453AC952/070802_progr.files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

------=_NextPart_01C81AD8.EEAC8180 Content-Location: file:///C:/453AC952/070802_progr.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C81AD8.EEAC8180--